Skip to content
Govern obert

Open Data

Open Data de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Què és i per a què serveix?

Open Data és una filosofia que té per objectiu posar a disposició de la societat les dades que gestiona l'administració pública en formats fàcils de manipular: son les dades del sector públic obertes i accessibles per a persones, empreses i organitzacions, per al seu ús i redistribució en benefici de tots.

Utilitza Open Data per generar noves dades, per crear nous serveis, per desenvolupar noves eines que generin beneficis econòmics i socials.

Els avantatges

Pel ciutadà: Informació

És una eina d'informació i consulta eficient, detallada i verificable, que permet a la ciutadania conèixer millor tot allò que passa al voltant de la ciutat i en facilita la seva participació activa.

Per les empreses: Generar valor

Qualsevol empresa o emprenedor pot analitzar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades generant nous serveis, noves aplicacions web o per mòbil generant riquesa social i econòmica..

Per l'Administració: Transparencia

Posar les dades publiques de la ciutat al servei de la ciutadania és un pas endavant de l'Administració cap a la transparència, alhora que promou un ús intel·ligent dels recursos en benefici de tothom.

Què hi trobaràs?

Open Data inclou un ampli ventall de dades ordenades i organitzades en conjunts de dades per facilitar-ne la cerca. Les dades s'agrupen per temàtiques com ara: administració, ciutat i serveis, població o territori.

Decàleg

Principis de l'Open Data

Per assegurar que s'està parlant de Dades Obertes i no d'un succedani que no entraria dins de la filosofia real de l'Open Data, és necessari que les dades que s'ofereixen compleixin els següents principis:

 1. Públiques

  Cal obrir totes les dades de caràcter públic (totes aquelles, és clar, que no estiguin subjectes a restriccions de privacitat, seguretat o drets d'autor). Així, no hauria d'existir cap altre impediment per part de l'Administració a l'hora de decidir quines dades és pertinent publicar.

 2. Detallades

  Cal publicar les dades tal com están en el seu origen, sense processar i, per tant, mantenint el nivell de detall més gran possible, el que es coneix com dades en brut.

 3. Actualitzades

  Les dades han de ser posades a disposició dels usuaris amb la freqüència necessària perquè no perdin el seu valor i siguin precises i actuals.

 4. Accessibles

  Cal fer accessible les dades al major nombre d'usuaris possible. No hauria d'existir cap restricció per a tots aquells que vulguin fer ús de les dades, ni en el propòsit d'ús.

 5. Automatitzades

  Les dades han d'estar estructurades perqu'e puguin ser processades de manera automàtica per un ordinador. Aquesta és una condició molt important perquè es puguin reutilitzar les dades d'una forma automàtica.

 6. Sense registre

  Les dades han d'estar disponibles per a tothom, sense necessitat d'identificar-se prèviament.

 7. Obertes

  Els formats de les dades han de ser no propietaris; és a dir, no poden dependre d'una empresa o d'una eina propietària d'una empresa. Com a exemple, un format obert seria CSV o XML, mentre que formats propietaris serien Word, Excel, etc...

 8. Lliures

  Les dades han de ser d'ús 100% lliure per als usuaris. Així, les dades han d'estar lliures de drets, patents, copyright i no estar subjectes a drets de privacitat, seguretat o privilegis que puguin estar reglades per altres normes.

Conceptes

Què és un dataset (conjunt de dades)?

El terme dataset o conjunt de dades fa referència a la categorització de les dades públiques en catàlegs de dades. Les dades en brut s'organitzen en datasets per ser més fàcilment indexats i localitzats; per aconseguir això, s'utilitzen camps que defineixen el grup de dades com la descripció, la freqüència d'actualització, el format o la llicència d'ús, entre d'altres.

Formats de dades

Els formats de dades més utilitzats per a l'obertura de les mateixes són:

Hi ha infinitat d'altres formats estructurats en menor o major mesura com SHP, JSON, ODS, o alguns orientats a la informació geogràfica per poder ser representada en mapes com KML, WMS, WCS o WFS.

Altres formats impedeixen que les dades puguin ser obertes, com les imatges (JPEG, GIF, TIFF, etc.) ja que les màquines no poden interpretar el seu contingut d'una manera automàtica.

En el cas dels arxius PDF, tot i que el seu origen va ser per ser universals, tampoc són estructurats ja que poden contenir imatges o ser una imatge que conté text (normalment, el resultat d'un escaneig).

Els formats com Word o Excel requereixen disposar de llicència per al seu ús, pel que no seria aconsellable usar-los. En el cas de les dades en format Excel, aquests són fàcilment exportables a formats de text com CSV que sí complirien els requisits de format no propietari.

RISP (Reutilització de la Informació del Sector Públic)

Els termes Open Data i RISP (Reutilització de la Informació del Sector Públic) estan molt relacionats. En ambdós casos, del que es tracta és de posar a disposició de la societat dades "en brut" que mantingui l'administració.

Tot i que els termes puguin semblar similars, el concepte Dades Obertes persegueix oferir les dades en formats completament lliures (no propietaris) i no es contempla el pagament per l'ús de dades (han de ser gratuïts). No obstant això, la Reutilització de la Informació de les Administracions Públiques preveu la possibilitat del pagament per l'ús d'aquestes dades i la publicació de les dades en qualsevol format.